Základní umělecká škola Arthura Nikische,
   příspěvková organizace

     Vyškovská 486, 685 01  Bučovice


Úvodní strana

 O naší škole 

    Obor hudební

    Obor výtvarný

    Obor taneční

Elektronické zpracování
hudby a její tvorba

    Pedagogický sbor

Plán akcí

    Ke stažení 

 SRPŠ

 ŠVP

Organizace školního
roku

Ochrana osobních
údajů

Video

Kontakt

 

Naši partneři a sponzoři

   


Ve vzdělávacích oblastech se uskutečňuje výuka v řadě odborných předmětů, ve kterých se intenzivním a aktivním provozováním hudby prohlubují a rozšiřují hudební znalosti a dovednosti.

Ve vyučovacím předmětu se učí žáci zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci sólových, ansámblových či komorních skladeb, popřípadě k vlastní improvizaci.

 Studijní zaměření: 

Hra na klavír, housle, keyboard, kytara (klasická, elektrická, basová), zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, žesťové nástroje, bicí, sólový zpěv, akordeon, cimbál, elektronické zpracování hudby a jejich tvorba