Základní umělecká škola Arthura Nikische,
   příspěvková organizace

       Vyškovská 486, 685 01  Bučovice


Úvodní strana

   O naší škole 

    Obor hudební

    Obor výtvarný

    Obor taneční

Elektronické zpracování
hudby a její tvorba

    Pedagogický sbor

Plán akcí

    Ke stažení 

 SRPŠ

 ŠVP

Organizace školního
roku

Ochrana osobních
údajů

Video

Kontakt

 

Naši partneři a sponzoři

   


Výtvarný obor a jeho oblast vzdělávání vychází z bezprostřední reflexe vizuální skutečnosti. To, co žáci vidí, mohou smyslově prožít – např. hmatem, čichem, sluchem, citem – krása, škaredost, jemnost, radost a bolest. Mohou empiricky vypozorovat vztahy se synestetickým prožitkem. Žáci mohou integrovat poznání v oblasti věd přírodovědných i humanitních.

Je to rozumová reflexe světa, která ve výtvarné výchově zabezpečuje mezipředmětové vztahy. Výtvarná výchova je aktivní vztah k těmto popsaným tématům a vychovává děti komplexně, citlivě a zapojuje všechny složky osobnosti.

Poznání postupuje od smyslového prožitku k emocionální a rozumové složce vzdělávání.

V předmětu se podporuje na základě těchto poznatků dětská spontánnost výtvarného projevu a tato spontánnost se postupně transformuje na projev autentický.

Dále se očekává osobní zpracování látky žákem, tím se podporuje tvořivost a iniciativní řešení.

Výtvarná výchova poskytuje veliký prostor pro experiment a dynamickou aplikaci experimentu v souladu se současným výtvarným uměním. Plánování cílů, dovednosti, postojů, zájmů a hodnot, které si mají žáci osvojit, probíhá v logické návaznosti celoročního projektu.              Studijní zaměření: Výtvarná tvorba.

              Předměty:  Výtvarná tvorba-činnosti: grafika, malba, kresba, modelování keramiky.
                                Klasická animace