Základní umělecká škola Arthura Nikische,
   příspěvková organizace

       Vyškovská 486, 685 01  Bučovice


Úvodní strana

   O naší škole 

    Obor hudební

    Obor výtvarný

    Obor taneční

Elektronické zpracování
hudby a její tvorba

    Pedagogický sbor

Plán akcí

    Ke stažení 

 SRPŠ

 ŠVP

Organizace školního
roku

Ochrana osobních
údajů

Video

Kontakt

 

Naši partneři a sponzoři

   


Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání komplexně a systematicky podchycuje a rozvíjí žáka po stránce tělesné a duševní. Probouzí v něm smysl pro krásu a harmonii, současně pěstuje správné držení těla. Každému disponovanému žákovi (podle jeho míry schopností) poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách a v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným a důležitým předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.  

Vzdělávání v tanečním oboru seznamuje žáka se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu. Rozvíjí tak osobnost, tvůrčí schopnosti, hledání vlastního způsobu neverbální komunikace  a originality.

       

        Studijní zaměření: Taneční tvorba.

        Předměty:  Pohybová a taneční průprava, Přípravná taneční výchova, Taneční praxe,
                          Pohybová průprava, Současný tanec, Lidový tanec, Tanec v proměnách času.