Základní umělecká škola Arthura Nikische,
   příspěvková organizace

       Vyškovská 486, 685 01  Bučovice


Úvodní strana

 O naší škole 

    Obor hudební

    Obor výtvarný

    Obor taneční

Elektronické zpracování
hudby a její tvorba

    Pedagogický sbor

Plán akcí

    Ke stažení 

 SRPŠ

 ŠVP

Organizace školního
roku

Ochrana osobních
údajů

Video

Kontakt

 

Naši partneři a sponzoři

   

 

Úvodní slovo Posláním  základní  umělecké školy  je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné   předpoklady  a  zájem  o  studium  na  naší  škole,  základy  odborného  vzdělání  a  vychovat  z  nich  zaujaté  hudebníky,  výtvarníky  a  tanečníky,  kteří  by se dovedli  v  životě  uplatnit  v  tom či onom  žánru  jako amatéři nebo budoucí profesionálové. 
      To znamená vychovat mladého člověka s určitým měřítkem hodnot a  s vědomím, že  i  v  umění   jsou   tyto   hodnoty   výsledkem   cílevědomé  a  ukázněné  práce.

 

      Dagmar Klementová
      ředitelka školy