Základní umělecká škola Arthura Nikische,
příspěvková organizace

Vyškovská 486, 685 01  Bučovice, Tel.: +420 517 381 075

     
                      
Zpět na úvod  -  O nás  -  Obor hudební  -  Obor výtvarný  -  Obor taneční   -  Elektronické zpracování hudby
Pedagogický sbor  -  Plán akcí  -  Fotogalerie  -  Video  -  Kontakt  -  Ke stažení  -  Naši partneři a sponzoři

 

                                                             Přípravná hudební výchova (PHV)

      Vážení rodiče,

      vítáme Vás v Základní umělecké škole Bučovice.  Cílem PHV je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu, zvídavost, schopnost vyjádřit se
     hudbou a pocítit radost z tvoření. Rozvíjet sluch  a intonaci, seznámit se s notami, rytmickou improvizací, zpěvem, hudebními hrami a říkadly.

    Tento předmět obsahuje také všeobecnou přípravu ke hře na nástroj, spočívající zejména v rozvíjení hudebnosti malých dětí a ve výuce
    elementárních hudebních znalostí.

    Žáci mají možnost výběru hudebního nástroje. Využíváme Orffovy hudební nástroje, písně, říkadla, ale také vyjádření hudby pohybem.


                Předměty:  Hra na klavír, housle, keyboard, kytara (klasická, elektrická, basová), zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka,
                                  žesťové nástroje, bicí, sólový zpěv, akordeon, cimbál.

               

               

               

  
a nový předmět: Elektronické zpracování hudby a jejich tvorba