Základní umělecká škola Arthura Nikische,
příspěvková organizace

Vyškovská 486, 685 01  Bučovice, Tel.: +420 517 381 075

     

 Zpět na úvod  -  O nás  -  Obor hudební  -  Obor výtvarný  -  Obor taneční  -  Elektronické zpracování hudby
Pedagogický sbor  -  Plán akcí  -  Fotogalerie  -  Video  -  Kontakt  -  Ke stažení  -  Naši partneři a sponzoři

 
      Úvodní slovo

      Posláním  základní  umělecké školy  je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné   předpoklady  a  zájem  o  studium  na  naší  škole,  základy  odborného   
      vzdělání  a  vychovat  z  nich  zaujaté  hudebníky,  výtvarníky  a  tanečníky,  kteří  by se dovedli  v  životě  uplatnit  v  tom či onom  žánru  jako amatéři nebo 
      budoucí profesionálové. 
      To znamená vychovat mladého člověka s určitým měřítkem hodnot a  s vědomím, že  i  v  umění   jsou   tyto   hodnoty   výsledkem   cílevědomé  
      a  ukázněné  práce.

      Dagmar Klementová
      ředitelka školy