Základní umělecká škola Arthura Nikische,
příspěvková organizace

Vyškovská 486, 685 01  Bučovice, Tel.: +420 517 381 075
 

     
                                          

     O naší škole 

    Obor hudební

    Obor výtvarný

    Obor taneční

Elektronické zpracování
hudby a její tvorba

    Pedagogický sbor

Plán akcí

   Fotogalerie

Video

   Kontakt

    Ke stažení 

    Naši partneři a sponzoři

 SRPŠ

 ŠVP

Organizace školního
roku

   
                                        

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK.

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

 

Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky. Řádný termín přijímacích talentových zkoušek je zveřejněn na webových stránkách školy, v kabelové televizi, na nástěnce školy a to v dostatečném předstihu.

Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do „Protokolu o přijímání žáků“. Přijímací komisi jmenuje ředitelka školy.

O přijetí uchazeče ke studiu jsou zákonní zástupci uchazeče vyrozuměni nejpozději do konce měsíce července. Přijatí uchazeči jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.

Zákonní zástupci přijatých žáků poskytnou škole podklady pro matriku a to vyplněním "Přihlášky do Základní umělecké školy Arthura Nikische“, kterou obdrží v den přijímací talentové zkoušky nebo společně při obdržení vyrozumění.

Žáci, kteří neprokázali předpoklady potřebné pro vzdělávání, nemohou být zařazeni ke vzdělávání a zákonní zástupci žáka jsou o tomto informováni ředitelkou školy.

Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů a zákonní zástupci žáka jsou o tomto informováni. V případě uvolnění kapacity školy jsou následně vyzváni a přijati ke studiu.

Kapacita školy činí 372 žáků.


         


Veliký úspěch pěveckých sborů Colori a Colorky

                                          


PĚVECKÝ SBOR COLORI UČINKOVAL SPOLEČNĚ S MLADÝMI SYMFONIKY 29.5.2018 NA MÁJOVÉM KONCERTĚ. ZAZNĚLA MŠE FAURÉ.

 
ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÉHO OBORU
stříbrné a bronzové pásmo
6.10.2017


                                                                                


ZLATO pro pěvecký sbor COLORI  -  Olomouc  2.6.2017
 


Pěvecký sbor COLORI účinkoval na společném koncertě s Brněnskou filharmonií v rámci ZUŠ OPEN – celostátního happeningu ZUŠ a za podpory
Nadačního fondu Magdalény Kožené.

                      Zazněly skladby:   Leoš Janáček - Rákos Rákoszy,    Antonín Dvořák  - Tedeum


 

HRADECKÉ GUITARREANDO 2017 - národní soutěž
Hra na elektrickou kytaru a baskytaru

Velkého úspěchu v celostátní soutěži se podařilo dosáhnout našim žákům.

Bernard Beinhauer získal ve hře na elektrickou kytaru, ve druhé a zároveň nejsilněji zastoupené kategorii krásné 3. místo
Vojtěch Maxmilián Frýželka, který soutěžil v nejvyšší kategorii ve hře na basovou kytaru, sice
   "na bednu" nedosáhl, ale v silné konkurenci již dospělých hráčů předvedl
velmi slušný vyrovnaný výkon.

             

26. - 27.5.2017


Vystoupení tanečního oboru - 2.2.2017

                           


V úterý 4. 10. 2016 zpíval pěvecký sbor COLORI

na koncertě houslového virtuosa

pana VÁCLAVA HUDEČKA

v Besedním domě ve Vyškově.

   


Slavnostní předání budovy Základní umělecké školy Arthura Nikische
 
       


    

    
 

REPREZENTACE ŠKOLY V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE V KOMORNÍM ZPĚVU

A VE HŘE NA FAGOT

  


OCENĚNÍ PRO VÝTVARNÝ OBOR – ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ 2014                   

 


Dechový orchestr B&W přijal pozvání od pana senátora Ing. Ivo Bárka koncertovat ve
Valdštejnské zahradě Senátu PČR.
Praha - 26.6.2014

          
          


Vystoupení dechového orchestru B&W na JMK v Brně - 23.6.2014

           


Stříbrná a bronzová medaile v Krajském kole orchestrů.

          

11.4.2014 v Kyjově


Dechový orchestr Black&White zahrál panu prezidentovi

u příležitosti jeho návštěvy Jihomoravského kraje.

 


 

Brno, Náměstí Svobody 25.9.2013
 


Úspěchy našich žáků
    
   
 

Motto:
Umění zkrášluje člověka
a brání mu být špatným.

 

 Nahrávací studio

  Dechový orchestr 


                                       

Aktualizace  14.5.2019   ve školním studiu True Records